X
تبلیغات
دل دیوونه


*•.¸¸.•* مــ ـפــ ـفــ ـل בﯾﻮﺍﻧــــــــﮕـے *•.¸¸.•*


ثـاثیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،
قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !
عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !
כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !
כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !
اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !
میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ .
ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ !


بگذار بشمرم

تو را به عمق و عرض و طول دوست دارم

با احساسات نامرئی

به اندازه ی پایانِ هستی

... من تو را مثل هر روز دوست دارم

مثل نیاز انسان به آفتاب و شمع

تو را آزادانه دوست دارم

مثل تلاش انسان برای رسیدن به حق
تو را خالصانه دوست دارم

مثل احساس بعد از دعا

تو را با اندوه قدیمی

و ایمان کودکی ام دوست دارم

با عشقی که سال ها گم کرده ام

با نفسم و با معصومیت از دست رفته ام

با اشک ها لبخند ها و تمام هستی ام

و اگر خدا بخواهد

تو را بیش از این ها دوست خواهم داشت...


جمعه پنجم مهر 1392 15:8 |- ¸.•**▒▓▒ مــُــرتـــِــضــے ▒▓░*´*•.¸ -|


MultiHoster
فقط صدایش..یواش تر از صدای قلب یک زن است....
مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند....شاید ندیده باشی..اما همیشه اشک هایش را در آلبوم دلتنگیش قاب میکند..
هر وقت زن بودنت را می بیند...سینه را جلو میدهد..صدایش را کلفت تر میکند...تا مبدا...
لرزش دست هایش را ببینی...
مرد که باشی...دوست داری....از نگاه یک زن مرد باشی...
... ... نه بخاطر زورِ بازوها!
مثل تو دلتنگ میشود.. ولی،گریه نمیکند...
بچه میشود....بهانه میگیرد...
تو این ها را خوب میدانی....
تمام آرزویش این است که سر روی پاهایت بگذارد...
تا موهایش را نوازش کنی..
عاشق بویِ موهای توست
و بیشتر از تــــو به آغوش نیاز دارد.....
چون وقت تنهايي....
خاطره ی تــــو او را امیدوار میکند....


MultiHoster
چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392 16:55 |- ¸.•**▒▓▒ مــُــرتـــِــضــے ▒▓░*´*•.¸ -|


MultiHoster
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﯿﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ ..
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﻥ ..
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ، ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ..
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺒﺮﺩﻥ ..
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﻮﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻥ ..
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺩﻫﻨﻦ ..
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﻨﺘﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ..
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﯿﻄﻨﺘﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ، ﮐﺎﺭﺷﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺗﯿﻎ ﺯﺩﻥ ، ﻭ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻭ
ﺷﺎﺭﮊ ..
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ..
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮎ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ ..
ﺑﺎﻧﻮ .. ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺪﻭﻥ .. ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯﯾﻨﺎ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﯼ


LARGE_artpic-ir-0147.jpg

MultiHoster

یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 12:15 |- ¸.•**▒▓▒ مــُــرتـــِــضــے ▒▓░*´*•.¸ -|


MultiHoster
گاهـے اوقـ ـآتـــــ

هـمـﮧ چیـز دستـ بــﮧ دستـ هـمـ مـیـدטּ

تا تـ ـو رو غـرقـ درخـآطراتـتـ کـنـטּ

ڪـــمـے هَـواے پاییزے

یــِﮧ وَجَبــــ پـیـادِهـ رو

دو ڪـــلـمـِﮧ حَـرفـ

بـوے یــﮧ عـطـرِ خـــآصـ

یــِﮧ دستـ نوشتـﮧ قدیمـے

یــﮧ عکس

هـمـِـﮧ و هـمـِـﮧ ڪــــافـیــﮧ بـراے ایـنـ ڪــــِـﮧ

تـ ـو چـنـد سـاعـتـ وسـطِ اُتــآقـتـ دراز بـِڪــشـے

بآ یــِـﮧ آهـِ بــلــند

خـیـرهِـ بـِشـے بــِﮧ سـقـفـ و ...

غرقـ تو روزایے ڪــــﮧ گــذشتـــטּ ، دیگــِﮧ نیستـــטּ

لعنت بــِﮧ ایــטּخـآطِراتـــــ لعنت


و ...

به حرمت نـــــــــــــــان و نمـــــــــــــکی که با هم خوردیــــــــــم

نـــــــــــــــــان را تــــــــــــــــــــو ببــــــــــــــــــــــر

که راهت بلنـــــــــــــــــد است و طاقتــــــــــــــــــت کوتاه


نمـــــــــــــــــک را بگــــــــــــذار برای من


میـخواهــــــــــــــــم این زخـــــــــــم همیشـــــــــــه تــــــــــازه بمانـــــــد

MultiHoster

MultiHoster

شنبه دوم شهریور 1392 22:11 |- ¸.•**▒▓▒ مــُــرتـــِــضــے ▒▓░*´*•.¸ -|


MultiHoster

این منم

            از جنـــــس ِ احســــــــاس

که غــــم هـایش را

                 درد هـــایش را

                               بُغـــض هـایش را

                                           پشــــت ِ نقــــابی از لبخنـــــــــــد پنهـــان کــرده اسـت

نگــاه کـن مـرا

                    خیــــــــــــره شـو در مــن

امـــا ایـن بــار ...

                   در مــن جــــوری دیگـر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق شـــو

تصویــــر ِ بستـــــــــــــه ی ِ نگــــاهـَت را

                                                    از گلبـرگــــــــــــــــــــ  ِ سـرخ لـــب هایـم بـدزد

کمـی بالاتــر بیـا

                         بالا تـَــــر..

                          بـَر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ ِ چشمـــان منتظــــرم بـایسـت

چَشـــم بـدوز در مــن

ببیــن دلتنگــــــی ها را از آسمـــان سیــاه و تاریکــــم

بشنــو سمفــــــونی ِ اشـک ها را

                                          از صحنـــه ی گونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هایم

بخــوان سکــــــــــــــوت را از پشـت ِ زورق ِ نگـــاهـم

سکـــــــوتی که ایـن روزهــا

                                 از لا بـه لای ِ پیچیـــش ِ ثانیـــــــــه هایم پیــداستــــــــــــــــــــ

سکــــوتی به تلخــــــــــــــی ِ یک بلاتکلیفــــــــــــــی

بـــــی وزن

                بــــی کلام

                                           بـــــــی هجـــــــــا

در میــان واژه هــــــــــــــــایی با آوایــی از صـــامـِت ها و مُصَـــوِت های ِ فـریـــــــــــاد

حـال پاییــن تـَر بیـــا

                            پاییـــن تـَر ..

                            روی ِ همــان گلبرگـــــــــــ هـایســـرخ

بچــش...

                مــَـــــــــــــــــــــزه کـن

                                      لــب هایی را که طعـــــم گـــس ِ تنهـــایی می دهــــد

نفـــــــــس بکــش

                        استشمـــــام کـن

                                              هــــــوایی را که بــوی بـــــی قـــــراری می دهـــد

                                              نقـــاب بَـرکِـــش از چهــــــــره ی ِ غمگینـــــــــــــم

بنگــر لبخنـــــــــــــــــــــــدی را که

بــی تفـــــاوتی ات

                     رفتنـــــــــت

                                     نبــــــودنت

                                                    تلــــــخ َ ش کــــرده اسـتــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگــاه کـن مــرا ...

نگــاه کـن تاریکـــی ِ ایـن عکــــس را

                      که تلخـی هـای ِ  زندگـی ِ بـی تــو سیـــاهَ ش کــرده اسـت

نگــاه کـن ایـن " مـــــــــــــــــن " را

                      که از بــسدلتنگــــــــ  ِ" تــــــــو " بـــود

                                                             تمــــام ِ " مـــن " اش را از یاد بُـــرد

از یــــاد بُــرد

دل خوشـی های ِ کوچـک ِ زندگـی را

تــــو ....

             به انـــدازه ی تمــــــام ِ لحظـــه های ِ نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودنت

لبخنــــــــــــد های ِشیریــنِ زندگــــی را

                                                            به ایـن " مـــــــن "  بدهکـــــــــــاری

نگــاه کـن مـرا ...

MultiHosterMultiHoster

پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 11:28 |- ¸.•**▒▓▒ مــُــرتـــِــضــے ▒▓░*´*•.¸ -|

ϰ-†нêmê§